algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gitaarles Bussum

1. De lesovereenkomst gaat in op de datum van de eerste les en loopt door tot de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
Als men iedere week les neemt is de opzegtermijn 4 lessen. Als men eens in de twee weken komt is de opzegtermijn 2 lessen. De leerling heeft uiteraard recht op deze lessen.
Na afloop van de opzegtermijn dienen alle lessen volledig betaald te zijn. Indien men groepsles volgt en één van de lesgenoten zegt op, dan vervallen alle contracten met inachtneming van de opzegtermijn.

2. De vakantietijden worden zoveel mogelijk geregeld overeenkomstig het voortgezet onderwijs in Midden en Noord-Nederland. Op www.vancoen.nl staan de precieze vakantie data.

3. Elke les heeft een duur van 30 minuten, lessen voor 13.00 uur ‘s middags duren 40 minuten.
Het totaal verschuldigde bedrag wordt in 12 maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling voldaan.
De maandelijkse factuur wordt per e-mail toegestuurd.

4. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode de lessen doorbetaald te worden.
Indien een aaneengesloten verzuimperiode langer duurt dan de opzegtermijn, is geen lesgeld meer verschuldigd.
Indien men minimaal 24 uur voor de afgesproken lestijd laat weten dat men verhinderd is, dan kunnen gemiste lessen –zo mogelijk– worden ingehaald binnen een termijn van één week na de oorspronkelijke lesafspraak.
De leerling dient deze afspraak zelf te maken.

5. Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen doorbetaald te worden.
Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

 

Download hier als pdf

22-09-2021

 

Deze website gebruikt cookies. Klik op accepteren om verder te gaan.   Meer info

Scroll naar top